Mimořádná sleva ve výši 20% do 30.9.2023 nebo do vyprodání zásob. Stačí uplatnit kód SLEVA20
Logo
Pondělí - pátek 8 - 16
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 990 Kč a máte dopravu ZDARMA
Novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. 

 

Zásilkovna ČR

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Obchodní podmínky pro spotřebitele

obchodní společnosti SENTI PLUS s.r.o.

se sídlem Bohuslavice 379, 549 06 Bohuslavice

IČO: 06317910

DIČ: CZ06317910

zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové oddíl C vložka 40025

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sentishop.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SENTI PLUS s.r.o. se sídlem Bohuslavice 379, 549 06 Bohuslavice identifikační číslo: 06317910 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové oddíl C vložka 40025 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.sentishop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese sídla prodávajícího.
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2601265476/2010 vedený u společnosti FIO banka (dále jen „účet prodávajícího“);
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému
bezhotovostně platební kartou;
prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího senti@senti.cz 

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy senti@senti.cz  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete v sídle prodávajícího.10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2.     Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.3.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5.     Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.6.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Bohuslavice 379, 549 06 Bohuslavice, adresa elektronické pošty senti@senti.cz  telefon +420 777 770 907

 

V Bohuslavicích dne 10.1.2022

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Obchodní a technické podmínky pro firmy /právnické i fyzické osoby/

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SENTI PLUS s.r.o.

 

1. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi společností SENTI PLUS s.r.o.

/dále jen prodávajícím/ a zákazníky společnosti SENTI PLUS s.r.o. /dále kupujícím/.

Veškeré dodávky zboží a služeb, které byly uskutečněny v době platnosti těchto

obchodních podmínek, jim podléhají a jejich obsah je tak nedílnou součástí každé

uzavřené objednávky či kupní smlouvy. Kupující přijímá platnost těchto obchodních

podmínek objednáním zboží nebo služby u prodávajícího a tímto pro něj vstupují

uvedené práva a povinnosti v platnost.

 

2. Podmínky nákupu ve společnosti SENTI PLUS s.r.o.

SENTI PLUS s.r.o. je společnost zabývající se dovozem a distribucí hodinářského a

klenotnického zboží /hodinky,hodiny,budíky,řemínky,baterie,díly,ocel,stříbro apod/.

Ve společnosti SENTI PLUS s.r.o. může za stanovené velkoobchodní ceny nakupovat

každá právnická nebo fyzická osoba, oprávněná k nákupu a prodeji tohoto zboží.

Za tímto účelem je kupující povinen předložit při prvním nákupu výpis z obchodního

rejstříku nebo živnostenský list a doklad o registraci k DPH, je-li jejím plátcem.

Kupující je povinen informovat prodávajícího o změnách v registraci firmy, dodací

adresy, sídla firmy a telefonického spojení.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

Nabídka prodávajícího je nezávazná a kupující se nemůže domáhat dodání celého

objemu objednaného zboží, jestliže není na skladě prodávajícího. Kupní smlouva

mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě písemné, faxové, e mailové nebo

telefonické objednávky po splnění podmínky podle čl 2., okamžikem

  • složení platby předem nebo úhradou částky v hotovosti při převzetí zboží
  • při platbě na fakturu dodávkou prostřednictvím zásilkové služby nebo osobním převzetím zboží

           Tímto okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí vzniku škody na zboží.

 

4. Ceny

Všechny velkoobchodní ceny uvedené v obchodním ceníku prodávajícího se rozumí

bez DPH, balení, dopravy a pojištění. Při odběru zboží nad 5000,- kč bez DPH jsou

tyto náklady hrazeny prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo aktuální změny

cen s ohledem na kursy zahraničních měn, výši cla, dovozních poplatcích apod.

Aktuální ceny jsou k dispozici v obchodním oddělení prodávajícího.

 

5. Dodací lhůty a podmínky

Veškerá ujednání o dodacích lhůtách musí být provedena písemnou formou a

potvrzena prodávajícím. Pokud je požadované zboží na skladě prodávajícího, zasílá

se kupujícímu v nejkratším možném termínu. Kupující je oprávněn písemně odstoupit

od kupní smlouvy, která nebyla ze strany prodávajícího splněna ujednaném termínu,

pokud nedojde k jiné dohodě.

Kupující přebírá zboží na základě podpisu a svého razítka na faktuře /dodacím listu/ vystavené prodávajícím a stvrzuje tak převzetí dodávky zboží co do množství a

sortimentu bez zjevných vad a poškození. V případě zaslání zboží zásilkovou službou

je kupující povinen zkontrolovat neporušenost zásilky v přítomnosti přepravce.

V případě porušeného obalu je nutno zkontrolovat úplnost obsahu dle přiložené

faktury a případné rozdíly či poškození zboží zapsat do přepravního listu přepravce

Pokud není tento zápis proveden, ztrácí kupující možnost uplatnění reklamace

a náhrady škody.

Převzetím zboží od přepravce kupující stvrzuje, že zboží nenese známky zjevných

vad či poškození a potvrzuje vznik povinnosti uhradit cenu zboží dle faktury.

Vzhledem k charakteru obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím není

prodávající povinen předvádět kupujícímu funkčnost zboží.

 

6. Platební podmínky

Platební podmínkou pro úhradu zboží prodávajícímu je

  • platba předem nebo v hotovosti při převzetí zboží
  • platba převodním příkazem v dohodnutém termínu splatnosti

Základní podmínkou pro kupující, kteří nakupují poprvé nebo na základě těchto

obchodních podmínek, je platba předem nebo v hotovosti nejpozději v okamžiku

převzetí zboží. Pouze na základě další dohody může prodávající akceptovat u stálých

zákazníků platbu převodním příkazem se splatností 30 kalendářních dnů. Splatností

se rozumí datum, kdy bude částka připsána na účet prodávajícího. Při opakovaném

nedodržení splatnosti faktury bude prodávajícím dále vyžadována pouze platba

v hotovosti. V případě zpožděné platby více než 90 dní po splatnosti si prodávající vyhrazuje právo postoupit záležitost svému právnímu zástupci k dalšímu vymáhání.

 

7. Výhrada vlastnického práva

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že vlastnické právo ke zboží přechází

na kupujícího okamžikem úplné úhrady kupní ceny uvedené na faktuře prodávajícího.

 

8. Záruka na zboží

Na veškeré dodávané zboží je prodávajícím konečnému spotřebiteli poskytována

záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje. K veškerému prodávanému zboží je

prodávajícím zajištěn záruční a pozáruční servis na adrese provozovny prodávajícího.

 

9. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky, jakož i jejich následné změny a úpravy

vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění prodávajícím.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

   

Technické podmínky

SENTI PLUS s.r.o., dovozce a distributor hodinářského zboží, sděluje, že plní

povinnosti dovozce vyplývající ze zákona č 477/2001 Sb, z novely zákona

č 185/2001 Sb a z vyhlášky MŽP č 237/2002 Sb tím, že se zapojil do příslušných

kolektivních systémů.

 

   1. Zákon o odpadech č 185/2001 Sb

 

    Společnost je registrována v Seznamu výrobců, vedené MŽP a všechny povinnosti

    jsou plněny prostřednictvím kolektivního systému Elektrowin.

    Na každém vystaveném daňovém dokladu je uveden text, že ceny výrobků obsahují

    příspěvek na likvidaci elektrických zařízení v systému Elektrowin. Každý výrobek a záruční

    list je proto označen piktogramem přeškrtnuté popelnice.

    Bližší informace a seznam míst, kde je možno bezplatně odevzdat nepotřebné hodiny,

    budíky a hodinky, naleznete na www.elektrowin.cz

 

    2. Zákon o obalech č. 477/2001 Sb

   

    Společnost má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM

    a je zapojena do systému sdruženého plnění. Všechny obaly, které uvádí společnost

    na trh, jsou šetrné k životnímu prostředí a jsou označeny piktogramy v souladu

    se zákonem.

   

3.  Vyhláška č 237/2002 Sb o zpětném odběru baterií

    Zpětnému odběru podléhají všechny hodinkové a tužkové baterie ve výrobcích prodávaných                společností SENTI PLUS s.r.o., která tyto povinnosti plní prostřednictvím kolektivního systému              Ecobat. Bližší informace naleznete na www.ecobat.cz 

 

    4. Prohlášení o shodě dle zákona č 22/1997 Sb

   

    Společnost SENTI PLUS s.r.o., sděluje, že všechny druhy hodinek, hodin a budíků,

    které jsou uváděny na trh, splňují technické požadavky na výrobky dle tohoto zákona

    ve změně a doplnění navazujícími nařízení vlády, kterými jsou přejímány některé

    technické směrnice EU.

 

    Označení CE na výrobcích vyjadřuje, že tento výrobek splňuje technické požadavky,

    stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení

    stanovují nebo umožňují a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup

    a taktéž byl vyroben v souladu se správnou technickou praxí z hlediska zásad

    bezpečnosti platných v Evropské unii.

 

     Bohuslavice dne 10.1.2022